Det är väldigt viktigt för oss att den choklad vi använder i vår tillverkning är av högsta kvalitet, men det är lika viktigt att den kommer från kakaoplantager där arbetarna får rättvis ersättning för sitt arbete. Ungefär 95 procent av den choklad vi köper in till vår tillverkning kommer från Barry Callebaut, som är världens ledande producent av chokladprodukter och kvalitetschoklad. Samtidigt är företaget engagerat i flera projekt som arbetar för en mer hållbar och rättvis kakaoindustri, vilket innebär att du som Jollas kund kan känna dig säker på att den choklad du köper kommer från plantager där man aktivt arbetar med att förbättra plantagarbetarnas arbetsvillkor.

Den årliga skörden av kakao från Afrika, mer än 3,5 miljoner ton, kommer från ca 30 länder längs ekvatorn. Ungefär två tredjedelar av skörden kommer från Västafrika, huvudsakligen från Elfenbenskusten och Ghana.

Aktivt stöd till program för att eliminera de värsta formerna av barnarbete

Kakao- och chokladindustrin kan inte sätta stopp för fattigdomen i Afrika. Barry Callebaut har dock i nästan ett årtionde arbetat tillsammans med andra ledande företag inom choklad- och kakaosektorn och stöttat program som försöker att förbättra de sociala förhållandena för ca 2 miljoner kakaobönder och deras familjer i Elfenbenskusten och Ghana. Totalt har de använt över 75 miljoner dollar för att stödja fler än 40 program i Västafrika.

 

International Cocoa Initiative (ICI). Tillsammans med andra kakao- och chokladverksamheter, ideella organisationer och regeringar i Västafrika undertecknade Barry Callebaut Harkin-Engel-protokollet och betonade på så sätt sitt engagemang i att arbeta mot de värsta formerna av barnarbete inom kakaosektorn.
World Cocoa Foundation (WCF). Som medlem av World Cocoa Foundation hjälper Barry Callebaut till att finansiera försök att säkra hållbar kakao i hela världen genom partnerskapsdrivna program med fokus på utbildning av bönder och lokalsamhällen och tillämpad forskning.
Cocoa Livelihoods Program. Barry Callebaut har gått samman med World Cocoa Foundation, andra företag och Bill & Melinda Gates Foundation för att förbättra levnadsvillkoren för ca 200 000 kakaoodlande hushåll i Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria, Kamerun och Liberia. Det femåriga Cocoa Livelihoods Programmet på 40 miljoner dollar offentliggjordes i februari 2009 och fokuserar på att förbättra böndernas kunskap och konkurrenskraft, deras produktivitet och kvalitet samt att främja differentiering av grödor och förbättra effektiviteten på logistikkedjan. Lokala aktiviteter inleddes i slutet av 2009 och början av 2010. Läs mer på www.worldcocoafoundation.org

”Vår verksamhet är beroende av kakao, som är en känslig gröda som odlas i några av de fattigaste områdena i världen. Vi är aktiva i flera länder för att hjälpa till att säkra att kakaon odlas på ett hållbart sätt som ger inkomst till bönderna och deras familjer. Vi vet att våra kunder vill ha en garanti att den kakao som de köper av oss produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi är nöjda med våra resultat inom detta område, varav några beskrivs i detta brev, men vi erkänner att det fortfarande är mycket som måste göras. Vi vill gärna försäkra dig om vårt långvariga engagemang inom ansvarsfull kakaoodling och tackar för ditt stöd.”

 

Barry Callebaut